สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   46  
2 Jul 2022   19  
3 Jul 2022   22  
4 Jul 2022   24  
5 Jul 2022   37  
6 Jul 2022   30  
7 Jul 2022   15  
8 Jul 2022   18  
9 Jul 2022   30  
10 Jul 2022   12  
11 Jul 2022   32  
12 Jul 2022   41  
13 Jul 2022   35  
14 Jul 2022   35  
15 Jul 2022   46  
16 Jul 2022   32  
17 Jul 2022   29  
18 Jul 2022   20  
19 Jul 2022   31  
20 Jul 2022   20  
21 Jul 2022   28  
22 Jul 2022   26  
23 Jul 2022   23  
24 Jul 2022   25  
25 Jul 2022   13  
26 Jul 2022   26  
27 Jul 2022   22  
28 Jul 2022   26  
29 Jul 2022   19  
30 Jul 2022   22  
31 Jul 2022   19