สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   23  
2 May 2022   21  
3 May 2022   16  
4 May 2022   19  
5 May 2022   19  
6 May 2022   14  
7 May 2022   18  
8 May 2022   22  
9 May 2022   37  
10 May 2022   21  
11 May 2022   36  
12 May 2022   20  
13 May 2022   19  
14 May 2022   15  
15 May 2022   19  
16 May 2022   19  
17 May 2022   22  
18 May 2022   18  
19 May 2022   21  
20 May 2022   27  
21 May 2022   14  
22 May 2022   16  
23 May 2022   27  
24 May 2022   20  
25 May 2022   23  
26 May 2022   28  
27 May 2022   15  
28 May 2022   24  
29 May 2022   26  
30 May 2022   17  
31 May 2022   19