สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   20  
2 Apr 2022   20  
3 Apr 2022   36  
4 Apr 2022   21  
5 Apr 2022   32  
6 Apr 2022   25  
7 Apr 2022   23  
8 Apr 2022   46  
9 Apr 2022   15  
10 Apr 2022   21  
11 Apr 2022   14  
12 Apr 2022   17  
13 Apr 2022   21  
14 Apr 2022   26  
15 Apr 2022   31  
16 Apr 2022   29  
17 Apr 2022   21  
18 Apr 2022   29  
19 Apr 2022   30  
20 Apr 2022   30  
21 Apr 2022   24  
22 Apr 2022   34  
23 Apr 2022   18  
24 Apr 2022   24  
25 Apr 2022   27  
26 Apr 2022   18  
27 Apr 2022   28  
28 Apr 2022   24  
29 Apr 2022   31  
30 Apr 2022   21