สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   14  
2 Jan 2022   22  
3 Jan 2022   16  
4 Jan 2022   15  
5 Jan 2022   33  
6 Jan 2022   33  
7 Jan 2022   18  
8 Jan 2022   30  
9 Jan 2022   27  
10 Jan 2022   24  
11 Jan 2022   33  
12 Jan 2022   24  
13 Jan 2022   20  
14 Jan 2022   42  
15 Jan 2022   30  
16 Jan 2022   26  
17 Jan 2022   31  
18 Jan 2022   20  
19 Jan 2022   26  
20 Jan 2022   21  
21 Jan 2022   32  
22 Jan 2022   34  
23 Jan 2022   26  
24 Jan 2022   34  
25 Jan 2022   26  
26 Jan 2022   23  
27 Jan 2022   24  
28 Jan 2022   19  
29 Jan 2022   33  
30 Jan 2022   23  
31 Jan 2022   27