สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   21  
2 Jun 2022   21  
3 Jun 2022   13  
4 Jun 2022   26  
5 Jun 2022   18  
6 Jun 2022   28  
7 Jun 2022   30  
8 Jun 2022   35  
9 Jun 2022   34  
10 Jun 2022   39  
11 Jun 2022   24  
12 Jun 2022   28  
13 Jun 2022   25  
14 Jun 2022   37  
15 Jun 2022   31  
16 Jun 2022   29  
17 Jun 2022   40  
18 Jun 2022   36  
19 Jun 2022   22  
20 Jun 2022   33  
21 Jun 2022   30  
22 Jun 2022   29  
23 Jun 2022   28  
24 Jun 2022   30  
25 Jun 2022   30  
26 Jun 2022   15  
27 Jun 2022   38  
28 Jun 2022   43  
29 Jun 2022   25  
30 Jun 2022   22